РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» ЛИК / ОКА «
 

 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС ОРГАН ЗА КОНТРОЛ - ВИД А

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) е създаден като самостоятелно звено към РЗИ – гр. Варна. Разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от анализи на:

 • Микробиологични, физикохимични и радиологични изпитвания на води
 • Радиологични изпитвания на храни
 • Микробиологични и физикохимични изпитвания на козметични продукти и битови химични препарати
Лабораторията е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018   от Българска служба за акредитация.

Подаване на документи, приемане на проби и получаване на информация:
Проби за изпитване се приемат в ст.№30, ет 1   - Приемен сектор на ЛИК:
Тел: 052/665 206
Приемно време: всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч

Заявка за изпитване на продукти ФК 7.1.1 се попълва и подава в приемен сектор на ЛИК.

Заплащането на услугите се извършва при подаване на заявката, съгласно Приложение № 4 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

 1. Сертификат за акредитация на ЛИК
 2. Заповед за акредитация
 3. Заявка за изпитване на продукти
 4. Декларации за безпристрастност, независимост и конфиденциалност
 5. Декларация за целите и политиката по качество
 6. Процедура по разглеждане на жалби
 7. Формуляр за жалба
 8. Списък на услугите на ЛИК
 9. Списък на методите в гъвкав обхват на акредитация
 10. Анкетна карта
 

Органът за контрол - вид А е създаден като обособено, самостоятелно, относно акредитираната си дейност, звено   в структурата на РЗИ - Варна

Разполага с екип от опитни и  квалифицирани специалисти и предлага извършване на следните услуги по измерване на:

 • микроклимат в работна и битова среда
 • шум в помещенията на обществени и жилищни сгради
 • шум в околна среда
 • шум в работна среда
 • изкуствено осветление в работна и битова среда
 • радиационен контрол

Органът за контрол е акредитиран съгласно  БДС EN ISO/IEC 17020:2012   от Българска служба за акредитация.

Подаване на документи, приемане на проби и получаване на информация:

Заявки за измерване се приемат в ст.№30, ет 1 - Приемен сектор на ОКА:
Тел: 052/665 206
Приемно време: всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч

Заявка ОКА 7.1 Ф-1 се попълва и подава в приемен сектор на ОКА.

Заплащането на услугите се извършва при подаване на заявката, съгласно Приложение № 4 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

 1. Сертификат за акредитация на ОКА
 2. Заповед за акредитация
 3. Заявка за измерване
 4. Декларация на РЗИ и ръководството на ОКА
 5. Декларации за безпристрастност, независимост и конфиденциалност