РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» ДЕКЛАРАЦИИ«

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35


 »  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ


номер
по ред
входящ номер
дата
Име и фамилия
Длъжност
чл.35 т.1
ЗПКОНПИ
чл.35 т.2 ЗПКОНПИ
чл.37 ал.1 т.12
ЗПКОНПИ
чл.37 ал.1 т.13
ЗПКОНПИ
чл.37 ал.1 т.14
ЗПКОНПИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
подадена пред КОНПИ
Дочка  Михайлова
директор
2
75-270
14.05.2020
ЦЕЦА  ЯНКОВА
Гл.секретар
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
3
75-216
12.05.2020
ЕЛЕНА  ГЕНЕВА
Заместник директор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
4
75-195
12.05.2020
ДИМИТРИНКА  АТАНАСОВА
Началник на отдел
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
5
75-162
08.05.2020
ГИНКА  ЗЛАТЕВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
6
75-188
12.05.2020
ЕЛЕНА  ГАРЕВА
Мл.експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
7
75-276
15.05.2020
ИВАН  НИКОЛОВ
Юрисконсулт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
8
75-269
14.05.2020
ДИМИТЪР  ИВАНОВ
Гл.спец.-прогр.осигур.
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
9
75-145
05.05.2020
ДИАНА  БОТЕВА
Старши специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
10
75-206
12.05.2020
ГАНКА  ПЕТКОВА
Старши специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
11
75-165
08.05.2020
НИКОЛИНА  ДОНЕВА
Специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
12
75-249
13.05.2020
ДУШКА  МИРЕВА
Специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
13
75-161
08.05.2020
БОРИСЛАВА ДИМИТРОВА
Началник на отдел
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
14
75-217
12.05.2020
ИРИНА  ГОГОВА
Гл.счетоводител бюджет
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
15
75-254
14.05.2020
ЖИВКА  ДИЧЕВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
16
75-140
04.05.2020
СНЕЖАНА  СТЕФАНОВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
17
75-255
14.05.2020
ДЕСИСЛАВА  ТОДОРОВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
18
75-147
05.05.2020
БОЖИДАРКА  ВЪЛКАНОВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
19
75-205
12.05.2020
ПРЕСЛАВА  АРХИПОВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
20
75-148
07.05.2020
ПЛАМЕНА  ИЛИЕВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
21
75-233
13.05.2020
КРИСТИНА  ГЕОРГИЕВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
22
75-158
08.05.2020
КАТЯ  ЦАНКОВА
Специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
23
75-275
15.05.2020
ЮЛИЯ  ВИТЛЯНОВА
Директор на дирекция
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
24
75-157
08.05.2020
ВЕСЕЛИНА  БОЖИЛОВА
Началник на отдел
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
25
75-230
13.05.2020
ДОНКА  ДЕМИРЕВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
26
75-200
12.05.2020
АНАТОЛИ  АТАНАСОВ
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
27
75-175
11.05.2020
РАДКА  ТРАЯНОВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
28
75-223
13.05.2020
АЛЕКСАНДЪР  ПОПОВ
Главен инспектор
подадена
Енергоодит ООД
няма договори
няма свързани лица
29
75-186
11.05.2020
ЛЮДМИЛА  ПОПТОМОВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
30
75-172
2/11052020
СЕВДАЛИНА  ИВАНОВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
31
75-201
12.05.2020
ИСКРА  СТЕФАНОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
32
75-173
11.05.2020
ДИАН  МИТЕВ
Старши инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
33
75-198
12.05.2020
ГЕРГАНА  ХРИСТОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
34
75-245
13.05.2020
ТАТЯНА  КИРЧЕВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
35
75-185
11.05.2020
ТАНЯ  МИШЕВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
36
75-176
11.05.2020
ИРИНА  ВУТОВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
37
75-194
12.05.2020
ЖАНА  МИТЕВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
38
75-199
12.05.2020
АНДРЕЙ  АНДРЕЕВ
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
39
75-202
12.05.2020
ВИКТОРИЯ  МАНУКЯН
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
40
75-232
13.05.2020
РУМЯНА  ДУШКОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
41
75-234
13.05.2020
АНТОАНЕТА  ПРОДАНОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
42
75-222
13.05.2020
ЖЕЧКА  КОЙЧЕВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
43
75-211
12.05.2020
СТАНИСЛАВА  ГЕОРГИЕВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
44
75-207
12.05.2020
ИВЕЛИНА  СТАНКОВА
Старши инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
45
75-192
12.05.2020
ЕЛЕНА  ГЕМЕДЖИЙСКА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
46
75-174
11.05.2020
БОЯНА  ЦОНЕВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
47
75-169
11.05.2020
ЕЛЕНА  ФЕНЕРДЖИЯН
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
48
75-193
12.05.2020
СОНЕР  МУХИДИН
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
49
75-241
13.05.2020
СИЛВИЯ  ГЕОРГИЕВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
50
75-250
13.05.2020
СИМОНА  ПЕТРОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
51
75-191
12.05.2020
ЖУЛИЕТА  СТАНЧЕВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
52
75- 14
05.05.2020
БИСТРА  ХРИСТОВА
Началник на отдел
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
53
75-212
12.05.2020
ЙОРДАН  РУСЕВ
Старши експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
54
75-221
13.05.2020
ВИОЛЕТА  ХРИСТОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
55
75-225
13.05.2020
ХРИСКА  ТОНЕВА
Гл.спец.-организ.РХК
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
56
75-213
12.05.2020
СВЕТОСЛАВ  СПАСОВ
Главен специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
57
75-144
05.05.2020
ТОДОРКА  РАНГЕЛОВА
Директор на дирекция
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
58
75-182
11.05.2020
ПАВЛИНКА  КИРЧЕВА
Началник на отдел
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
59
75-181
11.05.2020
ИРЕНА  ХУБАНОВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
60
75-164
08.05.2020
СТОЯНКА  НИКОЛОВА
Мл.експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
61
75-180
11.05.2020
НОРА  ДИМИТРОВА
Старши експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
62
75-159
08.05.2020
АННА  НИКОЛОВА
Мл.експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
63
75-179
11.05.2020
СИЛВИЯ  СТЕФАНОВА
Мл.експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
64
75-143
05.05.2020
МАРИЯ  ГЕОРГИЕВА
Началник на отдел
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
65
75-224
13.05.2020
ВАЛЕНТИНА  ПЕТРОВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
66
75-155
08.05.2020
БОРЯНА  КОЛЕВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
67
75-171
11.05.2020
ИВЕЛИНА  АЯНОВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
68
75-167
08.05.2020
ДАРИНА  ДИМОВА
Мл.експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
69
75-243
13.05.2020
ИВАНКА  СТОЙЧЕВА
Гл.спец.-анализатор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
70
75-268
14.05.2020
ВЕЛА  ИВАНОВА
Гл.спец.-анализатор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
71
75-170
11.05.2020
ГАЛИНА  НИКОЛОВА
Гл.спец.-анализатор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
72
75-137
04.05.2020
МАРГАРИТА  БОЖИЛОВА
Гл.спец.-анализатор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
73
75-139
04.05.2020
ИЛИЯНА  ИЛИЕВА
Гл.спец.-анализатор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
74
75-138
04.05.2020
ЕЛЕНА  МИТЕВА
Гл.спец.-анализатор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
75
75-242
13.05.2020
МАРГАРИТА  ЗАМФИРОВА
Гл.спец.-анализатор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
76
75-154
08.05.2020
КРАСИМИРА  СИМЕОНОВА
Гл.спец.-орган.ШВИ
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
77
75-152
08.05.2020
АННА  ЕЛЕНЧЕВА
Гл.спец.-орган.ШВИ
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
78
75-156
08.05.2020
ИВЕЛИНА  ЕНЕВА
Специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
79
75-153
08.05.2020
СТАНИСЛАВА  ФИЛЕВА
Специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
80
75-187
12.05.2020
ЯНКА  ДРАГАНОВА
Директор на дирекция
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
81
75-209
12.05.2020
АНКА  БАЕВА
Началник на отдел
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
82
75-227
13.05.2020
ДИАНА  ТОДОРОВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
83
75-228
13.05.2020
КРАСИМИРА  ИВАНОВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
84
75-160
08.05.2020
ДИМИТЪР  ХРИСТОВ
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
85
75-239
13.05.2020
БОНКА  БОЖАНОВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
86
75-266
14.05.2020
ДАНИЕЛА  ДИМИТРОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
87
75-197
12.05.2020
АНТОАНЕТА  АНГЕЛОВА
Старши инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
88
75-265
14.05.2020
ТАНЯ  ИВАНОВА
Старши инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
89
75-218
12.05.2020
ВЯРКА  АТАНАСОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
90
75-141
04.05.2020
ДИЯНА  СТЕФАНОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
91
75-246
13.05.2020
НИНА  ДЯНКОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
92
75-261
14.05.2020
ГАЛИНА  МАРИНОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
93
75-184
11.05.2020
ГАЛИНА  КОКОШАРОВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
94
75-190
12.05.2020
СВЕТЛАНА  ЕНЕВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
95
75-273
15.05.2020
КРУМ  КРУМОВ
Старши инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
96
75-247
/13.052020
НИКОЛАЙ  МИХАЛЕВ
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
97
75-183
11.05.2020
ЕЛЕНА  ДАФОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
98
75-260
14.05.2020
ЮЛИЯН  ВАРИМЕЗОВ
Старши инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
99
75-208
12.05.2020
ГЕРГАНА  ВЕЛЕВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
100
75-229
13.05.2020
ДОБРИНКА  КРОСНАРОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
101
75-219
12.05.2020
НЕВЯНА  ЯНКОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
102
75-256
14.05.2020
НАТАЛИЯ  ИЛИЕВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
103
75-220
12.05.2020
ДИМИТЪР  ВАСИЛЕВ
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
104
75-196
12.05.2020
МИРЕЛА  МИХАЙЛОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
105
75-277
15.05.2020
РУМЯНА  ИВАНОВА
Началник на отдел
подадена
Овеч 2014 ООД
няма договори
няма свързани лица
106
75-263
14.05.2020
ИВАНА  КОЕВА
Главен експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
107
75-264
14.05.2020
ЕВЕЛИНА  ДЖЕЛЕПОВА
Мл.експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
108
75-262
14.05.2020
ВЕРЖИНИЯ  СЕКУЛОВА
Специалист 7ч
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
109
75-259
14.05.2020
МАЯ  ТОМОВА-ТОНЕВА
Началник на отдел
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
110
75-215
12.05.2020
МИЛЕНА  КАРПУЗАНОВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
111
75-257
14.05.2020
ДИЯНА  ДИНЕВА
Ст.експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
112
75-272
15.05.2020
АНЕТ  ПАНАЙОТОВА
Мл.експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
113
75-244
13.05.2020
РУМЯНА  ВЪЛЧЕВА
Мл.експерт
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
114
75-210
12.05.2020
НИКОЛАЙ  ШАБАРКОВ
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
115
75-214
12.05.2020
ЛИЛИЯ  БЕНЕВА
Главен специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
116
75-251
13.05.2020
ПЕТЪР  МАРИНОВ
Директор на дирекция
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
117
75-240
13.05.2020
ГРЕТА  КОЗОВСКА
Началник на отдел
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
118
75-235
13.05.2020
ЖИВКА  ГЕНОВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
119
75-178
11.05.2020
НОРА  ДЯКОВА
Старши инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
120
75-204
23.05.2020
НЕВЕНА  КОСЕВА
Старши инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
121
75-248
13.05.2020
ЙОАНА  ДИМИТРОВА
Старши инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
122
75-231
13.05.2020
ЕМИЛИЯ  НИКОЛОВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
123
75-177
11.05.2020
НАДЕЖДА  СТЕФАНОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
124
75-189
12.05.2020
СИМОНА  БАРГАНСКА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
125
75-237
13.05.2020
ДАРИНА  ГЕКОВА
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
126
75-203
12.05.2020
ИВА  ВЕЛКОВА
Главен специалист РЛЗ
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
127
75-258
14.05.2020
СТАНИМИР  КИРЯКОВ
Началник на отдел
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
128
75-163
08.05.2020
АНАСТАСИЯ  ВЪЛЧЕВА
Главен инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
129
75-274
15.05.2020
ГЕНОВЕВА  ЙОРДАНОВА
Главен специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
130
75-166
08.05.2020
СВЕТЛАНА  ГОСПОДИНОВА
Главен специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
131
75-271
14.05.2020
ПЕТРАНКА  КИРОВА
Главен специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
132
75-226
13.05.2020
ПЛАМЕННА  МИТРАКОВА
Главен специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
133
75-168
08.05.2020
АНЕТА  НИКОЛОВА
Специалист
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица
134
75-296
03.06.2020
Петя  Нанева
Инспектор
подадена
няма участие
няма договори
няма свързани лица