РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» ДЕКЛАРАЦИИ«

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12


 »  СПИСЪК НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12, Т.1 И Т.2 ОТ ЗПУКИ


Длъжностни наименования

Име, презиме и фамилия

Подадена
по чл.12т.1

Подадена
по чл.12т.2

1
2
3
4
Директор д-р Дочка Михайлова
да
да
Заместник директор д-р Eлена Генева
да
да
Директор Д "АПФСО" Цеца Янкова
да
да
Началник на отдел "АПИО" Димитринка Атанасова
да
да
Юрисконсулт Гергана Маринова
да
да
Главен експерт Гинка Златева
да
да
Главен експерт  Божидарка Вълканова
да
да
Главен експерт  Преслава Димитрова
да
да
Главен експерт  Пламена Илиева
да
да
Главен специалист-пр.осигуряване Димитър Иванов
да
да
Старши специалист Боян Станимиров
да
да
Старши специалист Диана Ботева
да
да
Старши специалист Ганка Петкова
да
да
Специалист Виолета Христова
да
да
Специалист Ваня Великова
да
да
Началник на отдел "ФССД" Борислава Димитрова
да
да
Гл.счетоводител Ирина Гогова
да
да
Главен експерт Живка Дичева
да
да
Старши експерт Снежана Стефанова
да
да
Специалист Алентина Стоянова
да
да
Специалист Иванка Дражева
да
да
Директор Д"МД" д-р Петър Маринов
да
да
Началник на отдел "ОКМД" д-р Грета Козовска
да
да
Главен инспектор Живка Генова
да
да
Главен инспектор Даниел Димитров
да
да
Старши инспектор Велислава Великова
да
да
Старши инспектор Йоана Филипова
да
да
Старши инспектор д-р Йоана Николова
да
да
Старши инспектор Георги Петков
да
да
Инспектор Невена Илиева
да
да
Инспектор Емилия Николова
да
да
Инспектор Нора Иванова
да
да
Инспектор Радул Черкезов
да
да
Гл.специалист РЛЗ Ива Велкова
да
да
Началник на отдел "РКМЕ" д-р Станимир Киряков
да
да
Главен инспектор д-р Анастасия Вълчева
да
да
Гл.специалист Петранка Кирова
да
да
Гл.специалист Пламенна Митракова
да
да
Гл.специалист Геновева Йорданова
да
да
Гл.специалист Светлана Господинова
да
да
Директор Д"ОЗ" д-р Юлия Витлянова
да
да
Началник на отдел "ДЗК" д-р Катя Стоянова
да
да
Главен инспектор д-р Донка Демирева
да
да
Главен инспектор д-р Донка Михайлова
да
да
Главен инспектор д-р Анатоли Атанасов
да
да
Главен инспектор Радка Траянова
да
да
Главен инспектор Наталия Христова
да
да
Главен инспектор Александър Попов
да
да
Старши инспектор Ирина Вутова
да
да
Инспектор Диан Митев
да
да
Инспектор Гергана Христова
да
да
Инспектор Жана Митева
да
да
Инспектор Антоанета Проданова
да
да
Инспектор Румяна Душкова
да
да
Инспектор Искра Георгиева
да
да
Инспектор Лидия Кючукова
да
да
Инспектор Таня Мишева
да
да
Инспектор Виктория Георгиева
да
да
Инспектор Станислава Георгиева
да
да
Инспектор Бояна Цонева
да
да
Инспектор Христина Трендафилова
да
да
Инспектор Елена Фенерджиян
да
да
Инспектор Андрей Андреев
да
да
Инспектор Симона Барганска
да
да
Началник на отдел "РК" Бистра Христова
да
да
Старши експерт  Антоанета Палабуйкова
да
да
Инспектор Виолета Христова
да
да
Инспектор Светослав Спасов
да
да
Гл.специалист-организатор РХК Хриска Тонева
да
да
Началник на отдел "ПБПЗ" д-р Веселина Божилова
да
да
Главен инспектор д-р Людмила Поптомова
да
да
Старши инспектор Севдалина Иванова
да
да
Инспектор Елена Гемеджийска
да
да
Инспектор Татяна Кирчева
да
да
Инспектор Ивелина Станкова
да
да
Инспектор Силвия Георгиева
да
да
Инспектор Сонер Мухидин
да
да
Директор Д"НЗБ" д-р Янка Драганова
да
да
Началник на отдел "ПЕК" д-р Анка Баева
да
да
Главен инспектор  д-р Красимира Иванова
да
да
Главен инспектор д-р Галина Кокошарова
да
да
Главен експерт д-р Пенка Минева
да
да
Старши инспектор Диана Тодорова
да
да
Старши инспектор Светлана Енева
да
да
Старши инспектор Бонка Божанова
да
да
Инспектор Дарина Цветкова
да
да
Инспектор Йонка Иванова
да
да
Инспектор Даниела Димитрова
да
да
Инспектор Соня Тодорова
да
да
Инспектор Мария Маринова
да
да
Инспектор Антоанета Ангелова
да
да
Инспектор Дияна Христова
да
да
Инспектор Светла Цветкова
да
да
Инспектор Нина Дянкова
да
да
Инспектор Радмила Гроздева
да
да
Инспектор Галина Маринова
да
да
Инспектор Крум Крумов
да
да
Инспектор Елена Дафова
да
да
Инспектор Юлиян Варимезов
да
да
Инспектор Дияна Стефанова
да
да
Инспектор Вяра Атанасова
да
да
Инспектор Анна Йовчева
да
да
Инспектор Мария Преславска
да
да
Инспектор Таня Иванова
да
да
Младши експерт Димитър Христов
да
да
Началник на отдел "МБВ" Румяна Иванова
да
да
Главен експерт  д-р Гергана Куюмджиева
да
да
Старши експерт  Ивана Коева
да
да
Младши експерт  Татяна Димитрова
да
да
Младши експерт  Евелина Джелепова
да
да
Младши експерт  Светлана Тодорова
да
да
Началник на отдел "МП" д-р Мая Томова
да
да
Главен инспектор д-р Милена Карпузанова
да
да
Инспектор Николай Шабарков
да
да
Младши експерт  Анет Панайотова
да
да
Младши експерт  Румяна Вълчева
да
да
Младши експерт  Дияна Динева
да
да
Младши експерт  Елена Митева
да
да
Директор Д"ЛИ" Тодорка Рангелова
да
да
Началник на отдел "ХФИ" Радостина Стойчева
да
да
Главен експерт Мария Георгиева
да
да
Главен експерт  Боряна Колева
да
да
Младши експерт Стела Банкова
да
да
Гл.специалист-анализатор Иванка Стойчева
да
да
Гл.специалист-анализатор Вела Иванова
да
да
Гл.специалист-анализатор Веселина Лефтерова
да
да
Гл.специалист-анализатор Галина Николова
да
да
Гл.специалист-анализатор Елена Митева
да
да
Гл.специалист-анализатор Йорданка Николова
да
да
Гл.специалист-анализатор Николинка Стоянова
да
да
Гл.специалист-анализатор Маргарита Замфирова
да
да
Гл.специалист-анализатор Маргарита Божилова
да
да
Специалист Ивелина Енева
да
да
Гл.специалист-организатор ШВИ Красимира Симеонова
да
да
Гл.специалист-организатор ШВИ Анна Иванова
да
да
Началник на отдел "СМБ" д-р Павлинка Кирчева
да
да
Старши експерт Ирена Хубанова
да
да
Младши експерт Нора Димитрова
да
да
Младши експерт Иванка Добрева
да
да
Младши експерт Стоянка Николова
да
да
Младши експерт Силвия Стефанова
да
да