РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Инфо портал

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


Регионална Здравна Инспекция - Варна

» АДРЕС НА ИНСПЕКЦИЯТА

РЗИ-Варна
ЕИК: 176032507
Адрес: гр. Варна, 9002, ул. "Брегалница", №3

за такси по административни услуги:
IBAN: BG39 STSA 9300 3106 8734 01
BIC: STSABGSF
"Банка ДСК" АД

за парични гаранции по договори:
IBAN: BG57 STSA 9300 3327 7334 44
BIC: STSABGSF
"Банка ДСК" АД

e-mail: office@rzi-varna.com
Служебен e-mail(МЗ): rzi-varna@mh.government.bg
web-site: www.rzi-varna.com

Работно време: понеделник - петък  08.30 - 17.00 ч.
Център за Адм. Обслужване (ЦАО): без прекъсване

Телефони:
(052) 665 200 - Портал
(052) 665 202, (052) 665 240 - Център за Административно Обслужване / Информация
(052) 665 347 - РКМЕ - Документи за ТЕЛК
(052) 665 206 - Приемна ЛИ
(052) 665 303 - Приемна МБВ
(052) 665 300 - Приемна МП
(052) 665 233 - Регистър здравни книжки
(052) 665 271 - Кабинет СПИН
(052) 665 284 - Имунизационен кабинет
(052) 665 251, (052) 634 019 - технически сътрудник; факс: (052) 634648

Длъжностно лице по защита на личните данни:
(052) 665 260 - Иван Николов


» ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ


ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА РЗИ-ВАРНА


ДИРЕКТОР

проф. д-р Цонко Паунов
етаж 2 стая 204
тел. 052/665250
Приемно време:
четвъртък 10.00 - 12.00 ч.


ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

---
етаж 2 стая 226
тел. 052/665201
Приемно време:
вторник 13.30 - 15.00 ч.
четвъртък 10.00 - 12.00 ч.


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Цеца Янкова
ет.2, стая 217
тел. 052/665243; 052/634023
Приемно време:
вторник 13.30 – 15.00 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.


ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”

Директор дирекция “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”
д-р Петър Янев
ет. 5, стая 525
тел. 052/665278
Приемно време:
вторник 13.00 - 14.00 ч.
четвъртък 10.00 - 12.00 ч.

Началник отдел ”Организация и Контрол на Медицинските Дейности”
д-р Грета Козовска
ет. 5, стая 515
тел. 052/665277
Приемно време:
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Началник отдел ”Регионална Картотека на Медицинските Експертизи”
д-р Станимир Киряков
етаж 1, стая 112
тел. 052/665235
Приемно време:
вторник 13.00 - 16.30 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

 Приемното време на инспектори по контрол на аптеките е:
Йоана Филипова - ст.инспектор в отдел "ОКМД"
понеделник 12.30 - 17.00 ч. , стая 519

 Приемна отдел ”РКМЕ”
Етаж 1, стая 101
Работно време с граждани: 08.30 - 17.00 ч.

Консултации по експертиза на трудоспособността
Д-р Анастасия Янева – гл.инспектор в отдел “РКМЕ“
етаж 1, стая 104
тел.052/665239

 Справки
етаж 1, стая 111
тел.052/665347


ДИРЕКЦИЯ “НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

ИД Директор дирекция “НЗБ”
д-р Мая Томова
ет.7, стая 712
тел. 052/665301
Приемно време:
вторник 10.00 - 11.00 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Началник отдел ” Противоепидемичен контрол”
д-р Анка Баева
ет.1, стая 5
тел. 052/665205
Приемно време:
вторник 10.00 - 11.00 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Началник отдел ”Микробиология и вирусология”
Румяна Пенчева
ет.9, стая 906
тел. 052/665303
Приемно време:
вторник 10.00 - 11.00 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Приемна отдел ”Микробиология и вирусология”
Етаж 9, стая 908, тел. 052/665303
Приемно време: 8.30 - 17.00 ч.

Началник отдел ”Медицинска Паразитология”
д-р Мая Томова
ет.7, стая 712
тел. 052/665301
Приемно време:
вторник 10.00 - 11.00 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Приемна отдел ”Медицинска Паразитология”
Етаж 7, стая 706, тел. 052/665300
приемно време: 8.30 до 16.00 ч.

Имунизационнен кабинет
тел. 052/665284
Имунизационният кабинет към отдел ПЕК обслужва граждани пътуващи в чужбина, в страни с изискавния за задължителна ваксинация със закупени от аптечната мрежа  ваксини,  както и имунизира деца без избран личен лекар с безплатни ваксини.
Работното време с граждани: 08.30 - 12.00 12.30 - 16.00 ч.
без предварително записване.
Кабинетът се намира на партерен етаж.

КАБКИС
/Кабинет за анонимно безплатно изследване ХИВ/СПИН
Работното време с граждани: понеделник, сряда и петък
от 9.00 до 12.00 ч. и 12.30 до 16.00 ч.

без предварително записване. Кабинетът се намира на 5 етаж стая 501, информация може да се получи и от дежурен на телефон: 052/665271.


ДИРЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

Директор дирекция “ОЗ”
д-р Юлия Витлянова
етаж 12, стая 202
тел. 052/665241
Приемно време:
вторник 10.00 – 12.00 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Началник отдел ”ДЗК”
д-р Донка Демирева
ет.6, стая 625
тел. 052/665290
Приемно време:
вторник 10.00 – 12.00 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Началник отдел ”РК”
Бистра Манушева
ет.1, стая 32
тел. 052/665217
Приемно време:
вторник 10.00 – 12.00 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР:
Музей “Човекът и неговото здраве”
Видеозала за прожекции на филми на здравна тема
Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене
Работно време от 9.00 до 16.00 ч.
/след предварително записване на тел. 052/665203,
намиращи се на 1-ви етаж.


ДИРЕКЦИЯ “ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Директор дирекция “ЛИ”
инж. Т.Рангелова
ет.6, стая 607
тел. 052/665214
Приемно време:
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Началник отдел ”Химико-физични изследвания”
Мария Георгиева
ет. 6, стая 601
тел. 052/665333
Приемно време:
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Началник отдел ”Санитарна микробиология”
д-р П.Кирчева
ет. 9, стая 905
тел. 052/665308
Приемно време:
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

 Приемна дирекция ”ЛИ”
Етаж 1, стая 30, тел. 052/665206
приемно време: 8.30 - 17.00 ч.


ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ”

Директор дирекция “АПФСО”
---
ет.-, стая -
тел. 052/665***
Приемно време:
вторник 13.30 – 15.00 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Началник отдел ”ФССД”
Борислава Димитрова
ет.2, стая 216
052/665257
Приемно време:
вторник 13.30 – 15.00 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Началник отдел ”АПИО”
инж. Димитрина Атанасова
ет.3, стая 317
тел. 052/665326
Приемно време:
вторник 13.30 – 15.00 ч.
четвъртък 10.00 – 12.00 ч.

Център за административно обслужване
Етаж 1, стая 27, тел.052/665202
Етаж 1, стая 31, тел.052/665240
работно време: 8.30 - 17.00 ч.