РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АНКЕТИ «

АНОНИМНА АНКЕТА

 » АНКЕТНА КАРТА


 Уважаеми клиенти,

  Нашата цел е да осигуряваме административно обслужване с високо качество, с внимание към потребностите на клиентите. Ние се стремим да усъвършенстваме работата си като се съобразяваме с Вашето мнение и препоръки.

Във връзка с получената информация от проучването на мнението на клиентите, ръководството на РЗИ предприе следните своевременни и адекватни мерки за подобряване качеството на предлаганите административни услуги:

- Предоставяне на ясна, точна, достоверна, общоразбираема и систематизирана нагледна информация.

- Изграден е входящ регистър на електронен носител.

- Функционира втора каса с възможност за безкасово плащане на услугите.

- Осигурено е непрекъснато обслужване на гражданите на каса и деловодство.

- Осигурен е подход до сградата за хора с увреждания.

- Поддържа се електронен форум за мнения, предложения, препоръки, запитвания и жалби.

Ако ни подарите 5 минути от своето време, за да попълните настоящата анкета, ще ни окажете неоценима помощ!


ПОПЪЛНИ АНКЕТНА КАРТА !