РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 
26.03.2020г. По разпореждане на Националния оперативен щаб Ви предоставяме ръководство за превенция и лечение на коронавирус

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
26.03.2020г. В бр.28 от 24.3.2020г. на Държавен вестник е обнародван Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.
Съгласно § 20 от Закона Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

» НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 » НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
24.03.2020г. КАБКИС - Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН, намиращ се в сградата на РЗИ - Варна на ет. 5 ст.№ 501 ще работи: сряда от 9 - 12ч., считано от 24.03.2020г.


» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
28.02.2020г. РЗИ-ВАРНА, на основание чл.14 от НПKПМДС и Заповед № РД 01-39/27.02.2020г. обявява конкурс: за длъжността - Юрисконсулт в отдел АПИО, Дирекция АПФСО

16.03.2020г. Допуснати кандидати | Литература


» ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПО ЗАПОВЕД РД-01-124

 
13.03.2020г. Противоепидемични мерки, разпоредени със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020г.


» ПРЕПОРЪКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

 

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РАБОТОДАТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
12.03.2020г. Aлгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID – 19, изготвен от експерти на НЦЗПБ.
По разпореждане на доц. Д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, с писмо с вх. № 03-263 / 10.03.2010г. – РЗИ – Варна, Ви предоставям следната информация:
Aлгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID – 19, изготвен от експерти на НЦЗПБ.
  Настоящата информация Ви предоставяме за сведение и предприемане на превантивни мерки.

» ОТМЯНА НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

 
11.03.2020 г. Въз основа обсъждане и анализиране на епидемичната обстановка на територията на Община Варна и Област Варна на заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ, проведено на дата 11.03.2020 г. беше взето решение, че от дата 12.03.2020 г. се отменя грипната епидемия и предприетите противоепидемични мерки, с изключение на:
 1. В детските заведения задължително да се изисква засилен медицински контрол на входа, при постъпване на децата, както и да се спазват засилени мерки за почистване и дезинфекция в помещенията.
 2. В учебните заведения да се спазва стриктен дезинфекционен режим.
 3. Препоръчва се ограничаване на извънучебните занимания.
 4. В лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община Варна и Област Варна се препоръчва ограничаване на свижданията за периода от 12.03.2020 г. до 20.03.2020 г., включително.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ - БОЛНИЧНИ – КОРОНАВИРУС

 
11.03.2020г. Личните лекари могат да издават болничен лист за временна нетрудоспособност поради карантина на българските граждани, пристигащи в България от държавите с високо разпространение на новия коронавирус - континентален Китай и Италия като спазват следните указания: