РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси

 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ПРОВЕЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДДД ДЕЙНОСТИ

 
15.11.2017г. РЗИ-Варна организира провеждането на квалификационен курс за изпълнители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 04.12.2017 г. - 08.12.2017 г. Лекционният курс ще се проведе на територията на РЗИ-Варна, всеки ден, от 9.00 до 15.00 часа.

Необходими документи:
1. Заявление за включване в курс на обучение, до Директора на РЗИ-Варна, по образец.
2. Копие от диплома за завършено средно образование за участниците в курса.
3. Документ за платена такса.

Подаването на заявления за участие се извършва в сградата на РЗИ-Варна на адрес: ул. „Брегалница” №3, ет. 1, ст. 27 - „Звено за административно обслужване“.
За повече информация - тел: 052/665 227 и 052/665 220

» ПРОМЯНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ

 
14.11.2017г. Считано от 15.11.2017г. работното време с граждани на приемната към отдел "Медицинска паразитология" е от 08:30ч. до 16:00ч.

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ

 
10.11.2017г. Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването от 07.11.2017г. и по данни на Световната здравна организация за периода от 23.08.2017г. – до 27.10.2017г. на остров Мадагаскар са регистрирани 1365 случая на чума (от тях 106 починали). Повече за епидемията от чума на остров Мадагаскар >>>

»  ИНФОРМАЦИЯ

 
10.11.2017г. Информация за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 15.10.2017 г. – 31.10.2017 г. от мониторинга на РЗИ-Варна,може да прочетете тук

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА И РК НА БЛС, РК НА БЗС, РК НА БФС, РК НА БАПЗГ

 
07.11.2017г. В РЗИ – Варна постъпи заповед от проф. д-р Николай Петров дмн - Министър на здравеопазването с вх. № 21905/25.09.2017 г., относно създадаване на организация за незабавно уведомяване на Министерството на здравеопазването и прокуратурата в случаите на извършени посегателства срещу медицински специалисти, служители на центрове за спешна медицинска помощ и на лечебни заведения на територията на област Варна, при и по повод изпъление на служебните им задължения.
В тази връзка е необходимо всички медицински специалисти, служители на центрове за спешна медицинска помощ и на лечебни заведения на територията на област Варна да се запознаят с Указания за действия в случай на посегателство срещу медицински специалисти при и по повод изпъление на служебните им задължения. >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 
06.11.2017г. В РЗИ – Варна постъпи писмо от Заместник-министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков с вх. №22840/06.10.2017 г., касаещо извършени проверки от Държавна агенция за закрила на детето за изпълнение на задължението за съдействие по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето по случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни лица. В тази връзка е необходимо всички медицински специалисти, работещи в здравните кабинети /в училища и детски градини/ на територията на Област Варна да се запознаят с Пимото на Директора на РЗИ – Варна и Указание за действия при случай на дете в риск >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ВСИЧКИ ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 
06.11.2017г. В РЗИ – Варна постъпи писмо от Заместник-министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков с вх. №22840/06.10.2017 г., касаещо извършени проверки от Държавна агенция за закрила на детето за изпълнение на задължението за съдействие по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето по случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни лица. В тази връзка е необходимо всички медицински специалисти, работещи в лечебните заведения да се запознаят с Пимото на Директора на РЗИ – Варна и Указание за действия при случай на дете в риск >>>


» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
03.11.2017г. На основание чл.14, ал.1 от НКПДС и Заповед № 387/01.11.17г. Регионална здравна инспекция Варна, обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР, Дирекция "Медицински дейности”, отдел “Организация и контрол на медицинските дейности”. Повече информация - Тук »

21.11.2017г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати | Литература за подготовка


» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
31.10.2017г. На основание чл.14, ал.1 от НКПДС и Заповед № 382/30.10.17г. Регионална здравна инспекция Варна, обявява конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР, Дирекция “Обществено драве”, отдел “Радиационен контрол” Повече информация - Тук

22.11.2017г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати | Литература за подготовка


» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
26.10.2017г. На основание чл.14, ал.1 от НКПДС и Заповед № 376/24.10.17г. Регионална здравна инспекция Варна, обявява конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Лабораторни изследвания”, отдел “Санитарна микробиология ”. Повече информация - Тук »

13.11.2017г. Списък на допуснатите кандидати | Литература за подготовка


» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
02.10.2017г. На основание чл. 10 а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от НКПДС и Заповед № 300/11.09.17г. Регионална здравна инспекция Варна, обявява конкурс за длъжността Главен секретар. Повече информация - Тук »

19.10.2017г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

» ПРОМЯНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ - ЗАВЕРКА ЛИЧНИ ЗДРАВНИ КНИЖКИ

 
21.09.2017г. 
ВНИМАНИЕ! Считано от 25.09.2017г. РЕГИСТЪРЪТ НА ЛИЧНИ ЗДРАВНИ КНИЖКИ в РЗИ Варна (I-ви етаж, к-т 28) е с ново работно време:
понеделник, сряда и петък, от 08:30ч. до 12:30ч.
вторник и четвъртък от 13:00ч. до 17:00ч.

» НОМИНАЦИЯ

 
19.09.2017г. По програма „Достъп до Информация“, РЗИ - Варна е номинирана в категорията "ИНСТИТУЦИЯ, НАЙ-ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАЛА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ" като част от колективна номинация „36 институции, отговорили до 5 дни на електронните заявления в рамките на годишното проучване на ПДИ, предоставили информация, и поддържащи секция „Достъп до информация“. Обосновката към тази номинация, както и всички останали, по повод Международния ден на правото да знам може да видите на адреса на сайта на програмата >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
13.09.2017г. 
Във връзка с предстоящите почивни дни (от 22.09.2017г. до 24.09.2017г.) проби за микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания за лични здравни книжки ще се приемат до 19.09.2017г. (вторник).
От 25.09.2017г. (понеделник) ще се възстанови нормалният прием на пробите.

» СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО

 
01.08.2017г. От 1 до 7 август за 25-ти пореден път отбелязваме Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето.
За повече информация >>> ПОДКРЕПЯМЕ КЪРМЕНЕТО ЗАЕДНО

» ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ - 2017

 
15.06.2017г. Класификацията на качеството на водите за къпане в съответните зони за къпане за всяка от годините от 2007 до 2016г. - Можете да видите тук>>>
РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА НА РЗИ-ВАРНА НА ЗОНИТЕ ЗА КЪПАНЕ - 2017г. Можете да видите тук>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
Във връзка със засиленият мигрантски поток към Република България и страните от Европейския съюз през последните години от страни с разпространена малария е налице риск от възстановяване на местната трансмисия на заболяването... Повече информация - тук »

» ВАЖНО !!! ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ОТ АПТЕЧНАТА МРЕЖА

 
31.05.2017г. В РЗИ-Варна е получена Заповед №А 117-0308/23.05.2017 г. от доц. Асена Стоименова, д.ф.-Изпълнителен директор на ИАЛ относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки, аптечни складове за търговия на едро с лекарствени продукти и дрогерии в страната количества от продукт с търговско наименование Bleomycin Medac 15 000 IU powder for solution for injection, който е за парентерално приложение и е замърсен.
От страна на РЗИ-Варна са предприети мерки за блокиране и изтегляне на лекарствения продукт Bleomycin Medac 15 000 IU powder for solution for injection от търговската мрежа.

» НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

 
29.05.2017г. Лицата, подлежащи през месец юли 2017 г. на задължително периодично медицинско наблюдение за получаване на експертно заключение за пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения, следва да представят предварително в НЦРРЗ-София документи по приложените образци.
Медицинската документация, включваща фиш за периодичен медицински преглед, клинико-лабораторни изследвания, радиационни паспорти и копие на поименния списък на подлежащите на медицинско наблюдение лица следва да се представят в РЗИ-Варна, отдел „Радиационен контрол” в срок до 19.06.2017 г.
За повече информация - тук >>>
Заявление по образец до Директора на НЦРРЗ-София
Фиш за периодичен медицински преглед

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЪРЛЕЖИТЕ, ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ И МЕРКИ ПРИ УХАПВАНЕ

 
22.05.2017г. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА КЪРЛЕЖИТЕ? Повече информация тук>>>

» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗИ БОЛЕСТИ

 
04.05.2017г. Предоставяме на Вашето внимание, интересни данни и практични съвети, свързани с подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето
" Хипертонията "
" Спете цигарите и спечелете "
" Солта – ползи и вреди за здравето "
" Препоръки за здравословно хранене на населението след 18 години в България "

» ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
16.02.2017г. В РЗИ-Варна е получена Заповед №А 117-0088/14.02.2017 г. от доц. Асена Стоименова, д.ф.-Изпълнителен директор на ИАЛ относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки, аптечни складове за търговия на едро с лекарствени продукти и дрогерии в страната количества от продукт с търговско наименование Имунофан спрей, който представлява потенциална опасност за живота и здравето на населението.
От страна на РЗИ-Варна са предприети мерки за блокиране и изтегляне на лекарствения продукт Имунофан спрей от търговската мрежа.

» ОБУЧЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ И НЕМЕДИЦИНСКИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 
06.02.2017г. Уведомяваме Ви, че Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна обяви план-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2017г.
С него може да се запознаете като последвате този линк

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
25.01.2017г. В РЗИ – Варна е получено писмо от Държавна агенция за закрила на детето с вх. №25810/12.12.2016 г., касаещо извършени проверки, относно спазване правата на детето, регламентирани в чл.3, т.1 и т.2 и чл.19 от Конвенцията за правата на детето, както и правото на закрила на детето, регламентирано в чл.101 ал. 1 и чл.11, ал.1 от Закона за закрила на детето. УКАЗАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ В РИСК

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО МЕДИЦИНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЗАПОЧНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ

 
03.01.2017г. На 23 декември 2016 г. Министерството на здравеопазването обяви процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”. Срокът за подаване на документи за участие в проекта е до 18.30 ч. на 17 януари 2017 г. Документите се подават в Деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. За повече информация тук>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА И ЛЗБП, РЕГИСТРИРАЩИ СУИЦИДНИ ДЕЙСТВИЯ!

 
12.12.2016г. Във връзка с писмо получено в РЗИ – Варна с Вх. №25369/05.12.2016 г. и Вх. №25656/08.12.2016 г. от Доц. д-р Христо Хинков, д.м. – Директор на НЦОЗА, Ви информирам следното:
  Във връзка с дейностите по Националната програма за превенция на самоубийствата в Република България 2013–2018 г. и Наредба №1 от 27 февруари 2016 г. за предоставяне на медико–статистическа информация и информация за медицинската дейност на лечебните заведения, Ви уведомявам, че считано от 01.01.2017 г. се въвежда нов документ за регистрация на суицидните действия „Карта 3–суицидно действие”, който заменя сега съществуващите „Карта за суицидно действие” и „Съобщение за суицидно действие”.
  Картата се попълва от всички медицински лица, регистрирали суицидни действия, и се изпраща в РЗИ – Варна не по–късно от 10 дни от предходния месец.
Бланката може да се изтегли тук!

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ, РАБОТЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД И ОБЛАСТ ВАРНА

 
01.11.2016г. Предоставяме актуални указания от Министърa на здравеопазването, относно издаването на медицински бележки на ученици. Указанията вижте тук

» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 
26.08.2016г. Във връзка с предстоящия прием на деца в детски заведения и зачестилите запитвания от родители и медицински специалисти ви предоставяме следната информация съгласно действащата към момента нормативна уредба за прием на деца в детските градини и ясли в Република България Нормативна уредба

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ

 
12.08.2016г. Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник бр.63/12.08.2016г. е публикувано Постановление 22 от 08.08.2016г. на МЗ за изменение на Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол в Република България,съгласно което:
Сертификатът срещу жълта треска е валиден пожизнено, считано от десетия ден след имунизацията.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ФАРМАЦЕВТИТЕ

 
19.04.2016г. Министерство на здравеопазването информира лекарите и фармацевтите от област Варна, относно: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чуждестранни граждани.

» ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 
26.02.2016г. Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Консорциум „Тренинг СМ Алайънс” организират обучение на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“. Целта на обучението е превенция на суицидността в общата популация чрез придобиване на базови знания и умения от общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранна диагностика на депресия и тревожност. Повече тук

» ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 
27.11.2015г. Покана към неправителствени организации за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” Тук можете да изтеглите материали и да научите подробности за конкурса >>>

» ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО РАЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 
21.07.2015г. В сайта на РЗИ Варна вече работи раздел „Е-услуги“. Там можете да получите информация за разултати от изследвания направени в лабораториите на РЗИ. За да се ползва услугата трябва да се отбележи в бланките, които се попълват в приемните на лабораториите – стаи 30, 710 и 901.

» НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2012 - 2016 г.

 
 Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/