РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
18.03.2019г. РЗИ-ВАРНА, на основание чл.14 от НПKДС и Заповед № РД-15-08-4/14.03.2019г. обявява конкурс: за длъжността –ИНСПЕКТОР, ДДирекция “Надзор на заразните болести”, отдел “Противоепидемичен контрол”

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
05.03.2019г. РЗИ-ВАРНА, на основание чл.14 от НПKДС и Заповед № РД-15-08-3/28.02.2019г. обявява конкурс: за длъжността – ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция “Лабораторни изследвания”, отдел “Химико-физични изследвания”

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОМОЩНИК – ФАРМАЦЕВТИ - ПОКАНА !!!

 
28.02.2019г. Във връзка с § 50, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, обн. ДВ., бр. 91 от 2 ноември 2018 г. и предстоящото създаване на съсловна организация на помощник - фармацевтите в България, Регионална здравна инспекция – Варна Ви кани на учредително събрание на Регионалната колегия на помощник - фармацевтите - Варна.

Учредителното събрание ще се проведе на 07.03.2019 г. от 18:30 ч. в зала «Професор д-р Капрелян» в РЗИ Варна при следния дневен ред:
   1. Избор на управителни органи на колегията.
   2. Избор на делегати за първия конгрес на съсловната организация.

Записването за участие ще започне в 18:00 часа.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЪБОТЕХНИЦИ - ПОКАНА !!!

 
28.02.2019г. Във връзка с § 50, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, обн. ДВ., бр. 91 от 2 ноември 2018 г. и предстоящото създаване на съсловна организация на зъботехниците в България, Регионална здравна инспекция – Варна Ви кани на учредително събрание на Регионалната колегия на зъботехниците - Варна.

Учредителното събрание ще се проведе на 13.03.2019 г. от 14:00 ч. в зала «Професор д-р Капрелян» в РЗИ Варна при следния дневен ред:
   1. Избор на управителни органи на колегията.
   2. Избор на делегати за първия конгрес на съсловната организация.

Записването за участие ще започне в 13.30 ч.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ОПЛ

 
26.02.2019г. На 25.02.2019г. в РЗИ-Варна, от Инфекциозна клиника към МБАЛ ”Света Марина”, бе съобщено за първи случай на морбили във Варненска област. Заболялата е жена на 40 годишна възраст. Припомняме на родителите ....>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 
22.02.2019 г. Във връзка със създалата се епидемична ситуация с морбили в страната, Ви уведомяваме следното:

Всеки гражданин ( на възраст >18г.), който не е наясно със своя имунизационен статус спрямо морбили, може да го узнае чрез изследване на кръвна проба за титър на антителата (клас IgG) срещу морбили. Това може да бъде направено в немалко от лабораториите във Варна. При отрицателен титър или желание за имунизация/реимунизация, ваксината може да бъде поставена от ОПЛ на всеки и в Имунизационния кабинет на РЗИ-Варна, като биопродукта трябва да бъде закупен предварително от аптечната мрежа чрез заявка.

Припомняме на всеки, че ваксината е въведена след 1969г. Хората родени преди това могат да имат имунитет само, ако са преболедували от морбили.

» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОРБИЛИ

 
20.02.2019г. Уважаеми родители,
По повод на създалата се епидемична ситуация с морбили у нас, е необходимо Вашето съдействие, за да не допуснем разпространение на една тежка инфекциозна болест, която у неимунизираните лица често протича с усложнение, стигащи понякога и до инвалидизация. Информация за заболяването тук >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ!

 
13.02.2019 г. На 14.02.2019г. в РЗИ - Варна ще се проведе ” Ден на отворените врати” за безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в сградата на РЗИ-Варна на ет. 5 ст. № 501 в кабинет КАБКИС : четвъртък от 9-12ч и 12.30-16ч. под мотото „Узнай своя статус”, в изпълнение дейностите на Национална АНТИСПИН кампания по повод „ Свети Валентин - Ден на влюбените „ .

» ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ОПЕРАТИВНА КОМИСИЯ

 
04.02.2019 г. Днес 04.02.2019г. в РЗИ - гр. Варна се проведе четвъртото за годината заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ. След изнесената от Директора на Дирекция „НЗБ” в РЗИ - Варна д-р Янка Драганова информация за снижаване нивото на заболяемостта и намаляване интензитета на разпространение на острите респираторни инфекции и грип на територията на Област Варна, и последвалото обсъждане от членовете на комисията се взеха решения за отмяна на Грипната епидемия на територията на Община и Област Варна считано от 05.02.2019г. и разпоредените противоепидемични мерки, с изключение на следните...

» ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ОПЕРАТИВНА КОМИСИЯ

 
29.01.2019г. В РЗИ - гр. Варна се проведе третото за годината заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ. След изнесената от Директора на Дирекция „НЗБ” в РЗИ - Варна д-р Янка Драганова информация за заболеваемостта от грип и ОРЗ за периода 21.01 - 27.01.2019г. и последвалото обсъждане от членовете на комисията се взеха решения за удължава срока на разпоредените противоепидемични мерки на територията на Община и Област Варна. Противоепидемичните мерки са както следва...

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 
25.01.2019г. В РЗИ – Варна е получено писмо с вх. №03-76/18.01.2019 г. от Жени Начева – Заместник-министър на здравеопазването, относно: нова процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР). Подробна информация тук>>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА

 
22.01.2019г. Във връзка с обявяване на епидемия от грип и ОРЗ, Ви предоставяме номерата на Заповеди за преустановяване на учебно - възпитателния процес на територията на Община Варна и Област Варна:
Заповед № РД-03-11 / 22.01.2019г. - за Община Варна;
Заповед № РД-03-12 / 22.01.2019г. - за Област Варна.

» ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ОПЕРАТИВНА КОМИСИЯ

 
21.01.2019г. В РЗИ - гр.Варна се проведе второто за годината заседание на Областната оперативна комисия за ръковоство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ. След изнесената от Директора на Дирекция НЗБ в РЗИ-Варна д-р Я.Драганова информация за заболяемостта от грип и ОРЗ за периода 14 - 20.01.2019г. се взеха следните решения за незабавни противоепидемични мерки:

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС