РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети


 » Лични лекари


 » Антикорупция


 » Декларации


 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 » Важни Адреси


 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» 24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗА

 
23.03.2015г. На 24.03.2015г. В РЗИ –Варна на 11 етаж, каб. № 1104 в 13.30ч. ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ с участието на представители на РЗИ- Варна , Община Варна, МБАЛ”Св. Марина”, СБАЛПФЗ, НПО. Повече информация - тук >>>

» ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ, ПРОВЕЖДАЩИ МАНТУ И БЦЖ РЕИМУНИЗАЦИЯ

 
19.03.2015г. Графика може да изтеглите от тук»

» ТУЛАРЕМИЯ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО

 
24.02.2015г. В Р. България от началото на 2015г.са регистрирани 14 случая на Туларемия. Случаите са от различни области. Туларемията е остра инфекциозна болест, която се причинява от високо устойчиви бактерии.
Повече информация - тук >>>

» НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

 
23.02.2015г. Обучението се провежда в задочна форма,завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Национална сигурност”... Повече информация, тук >>>

» СЕМИНАР НА СДРУЖЕНИЕ "ОТВОРЕНИ ОЧИ"

 
18.02.2015г. Информираме Ви, че сдружение "Отворени очи" организира семинар на тема "Психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на зависими и техните близки" .Водещи на уникалното за България събитие ще бъдат експерти от Националния център по наркомании, утвърдени в сферата психолози и свещеници, осъществяващи социална дейност. 
Семинарът ще се проведе на два етапа в конферентната зала на Духовно-просветен център "Свети Арахангел Михаил", гр.Варна на следните дати:
Първи етап на 23, 24 и 25 февруари и втори етап на 23, 24 и 25 март 2015 г.
Събитието е отворено към всички, които проявяват интерес към темата.Поради ограниченост на местата е необходимо желаещите предварително да заявят своето участие на e-mail: pcdon2004@gmail.com или на тeл. 0879/113065.

» ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 
16.02.2015г. На вниманието на всички лекари за извънболнична медицинска помощ – индивидуални и групови практики за първична медицинска и дентална помощ, индивидуални и групови практики за специализирана медицинска и дентална помощ, МЦ, МДЦ, ДЦ, ДКЦ, СМДЛ и СМТЛ.
Срокът за представяне на годишните статистически отчети за 2014 г. в РЗИ – Варна се удължава до 06.03.2015 г. включително!
Бланки за годишните отчети могат да се получат и представят в РЗИ – Варна, Дирекция “Медицински дейности”, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, ет 5, стая 511, тел.:052/665-275, г-жа В. Великова, г-н Г. Петков.
Формуляри за годишно отчитане през 2015 г. на дейността на лечeбните заведения през 2014 г.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - ОБЛАСТ ВАРНА

 
13.02.2015г. Информирам Ви, че на 27.01.2015 г. е публикувана Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която отменя Наредба №34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
В тази връзка бихме искали да Ви уведомим следното...

» ПОЛЗИТЕ ОТ ИМУНИЗАЦИИТЕ

 
13.02.2015г. Съществуват 18 ваксино -предотвратими заболявания – дифтерия, тетанус, коклюш, детски паралич, хепатит А и В, туберкулоза, морбили, заушка, рубеола, менингит, жълта треска, пневмококови заболявания, коремен тиф, грип, ротовирусни диарии, рак на маточната шийка, варицела и вариола. Успешното приложение на ваксините в България през последните години е довело до предпазване от тези инфекциозни заболявания... ПОВЕЧЕ ТУК >>>

» ЗА ИНФОРМАЦИЯ

 
30.01.2015г. На 27.01.2015 г. в Държавен вестник е публикувана Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която отменя Наредба №34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

 
24.01.2015г. Във връзка с изискването на чл. 20 на Наредба №2 на МЗ от 01.07.2005 г.
за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на български граждани, Ви уведомявам, че следва да се представи в РЗИ – Варна в срок до 28.01.2015 г. обобщено сведение на хартиен носител за броя на лекуваните чужденци по страни за 2014 г. При непредоставяне на информацията ще бъдат налагани предвидените административни наказания за нарушение на чл. 6, ал. 3 от Закона за лечебните заведения. Електронен вариант на бланката може да намерите тук.

» ПРОМЕНИ В РЕГЛАМЕНТИТЕ ЗА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

 
01.12.2014г. В Официален вестник на Европейския съюз са публикувани промени в европейското законодателство, свързани с контрола на козметичните продукти» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
В Световната здравна организация /СЗО/ е разработена нова глобална програма за борба с маларията, която предвижда до 2015 г. елиминация на заболяването в ендемичните страни на Европейския регион Повече информация - тук >>>

» НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2012 - 2016 г.

 
 Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/


» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ НАМАЛЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА “ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН! НЕ ГО ЗАМЕНЯЙ ЗА ДРОГА”

 
 Във връзка с проект "Информирани и здрави" и Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора, Регионална Здравна Инспекция – гр.Варна предоставя пет филма:
• „Амфетамини или как да си стопим лагерите”
• „Екстази - бонбони за щастие или обратната страна на екстаза”
• „Хероин”
• „Кокаин - убиецът на богати”
• „Трева или как се играе без коз”
Филмите са ориентирани към младите хора, с цел повишаване информираността по отношение на вредите и последствията от употребата на психотропни вещества. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».

» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ

 
 Във връзка с проект „Информирани и здрави” и Национална кампания за ограничаване на транспортния травматизъм, Регионална здравна инспекция – гр.Варна предоставя три филма:
• „Животът е с предимство”
• „Състезание с живота”
• „Път без изход”
Филмите са ориентирани към най-честите травми при управление на моторните превозни средства с несъобразена скорост, след употреба на алкохол и психотропни средства, при неспазване на правилата за движение по пътищата. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».