РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети


 » Лични лекари


 » Антикорупция


 » Декларации


 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 » Важни Адреси


 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ЗА ИНФОРМАЦИЯ

 
30.01.2015г. На 27.01.2015 г. в Държавен вестник е публикувана Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която отменя Наредба №34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

» ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 
29.01.2015г. На вниманието на всички лекари за извънболнична медицинска помощ – индивидуални и групови практики за първична медицинска и дентална помощ, индивидуални и групови практики за специализирана медицинска и дентална помощ, МЦ, МДЦ, ДЦ, ДКЦ, СМДЛ и СМТЛ.
Бланки за годишните отчети могат да се получат в РЗИ – Варна, Дирекция “Медицински дейности”, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, ет 5, стая 511, тел.:052/665-275, г-жа В. Великова, г-н Г. Петков.
Срокът за представяне на отчетите за 2014 г. в РЗИ - Варна е 11.02.2015 г.!

» ОБЯВА ЗА РАБОТНО МЯСТО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 
27.01.2015г. КОЦ-В.Търново” ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник Отделение по клинична патология с цитологична лаборатория” с място на работа: „КОЦ-В.Търново” ЕООД Повече тук >>>

» ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ОПЕРАТИВНА КОМИСИЯ

 
26.01.2015г. Във връзка с рязкото увеличаване на заболяемостта от ОРЗ и грип в гр. Варна, достигнала 236.34%оо през периода 19.01-25.01.2015год., на 26.01.2015г.се проведе заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и острите респираторни заболявания и със Заповед № 49 от 26.01.2015г., на територията на гр.Варна се обявяви грипна епидемия. Повече тук »


» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

 
24.01.2015г. Във връзка с изискването на чл. 20 на Наредба №2 на МЗ от 01.07.2005 г.
за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на български граждани, Ви уведомявам, че следва да се представи в РЗИ – Варна в срок до 28.01.2015 г. обобщено сведение на хартиен носител за броя на лекуваните чужденци по страни за 2014 г. При непредоставяне на информацията ще бъдат налагани предвидените административни наказания за нарушение на чл. 6, ал. 3 от Закона за лечебните заведения. Електронен вариант на бланката може да намерите тук.

» ГОДИШНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ

 
22.01.2015г. На вниманието на управителите на всички лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ – индивидуални и групови практики за първична медицинска и дентална помощ, индивидуални и групови практики за специализирана медицинска и дентална помощ, МЦ, МДЦ, ДЦ, ДКЦ, СМДЛ и СМТЛ, работещи на територията на Област Варна!
Уведомяваме Ви, че към дата 22.01.2015 г. годишните статистически отчети за 2014 г. все още не са доставени на хартиен носител в РЗИ – Варна от НЦОЗА.
Тук Ви предоставяме електронен вариант на бланките за годишен статистически отчет, придружен с файл, съдържащ промените и указанията за тяхното попълване!
Предвид сроковете за предоставяне на отчетите в РЗИ-Варна и в същото време забавянето на отчетите в хартиен вариант, молим междувременно да ги изтегляте от сайта и след попълването им да ги предоставите в описаните за всеки от тях срокове за предаване!
Отчетите ще се приемат в стая №511 на Дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ-Варна, ул. „Брегалница“ №3. Удачно e отчетите да се попълват с молив за по-лесно коригиране ако има грешка в съставянето им.
При получаване на отчетите в хартиен вариант ще бъдете своевременно уведомени със съобщение, публикувано на сайта на РЗИ-Варна.

» ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

 
12.12.2014г. На 11.12.2014 г. в РЗИ Варна се проведе първата работна среща на Областния координационен съвет за управление на регионално ниво на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население с период на реализация 2013-2017 г. ...

» СЪОБЩЕНИЕ

 
09.12.2014г. Служебна карта N 93 издадена от РЗИ Варна на с.и.Георгиева се обявява за невалидна.

» ПРОМЕНИ В РЕГЛАМЕНТИТЕ ЗА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

 
01.12.2014г. В Официален вестник на Европейския съюз са публикувани промени в европейското законодателство, свързани с контрола на козметичните продукти» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014-2020г.

 
09.10.2014г. Министерство на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи предстои да проведат „Национално проучване на факторите на риска за здравето”. Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Варна ще организира и проведе проучването на територията на Варненска област, в изпълнение на  Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г.

» НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН"

 
06.10.2014г. Министерство на Здравеопазването обявява седмото издание на Националния ученически конкурс „ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН”.

През учебната 2014/2015 г., за седма поредна година ученици от 1 до 12-ти клас отново ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”. До този момент в конкурса са участвали над 17 800 ученика от 630 паралелки от 1 до 12 клас от цялата страна, които подкрепиха здравословния начин на живот без зависимост от тютюневите изделия. | Регламент на конкурса | Формуляр(фаза I) | Формуляр(фаза II)


» ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ 1223

 
От 11.07.2013г. в Република България влиза в сила Регламент №1223/2009 /ЕО/ на Европейския парламент и Съвета от 30.11.2009г. относно козметичните продукти. За повече информация...

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
В Световната здравна организация /СЗО/ е разработена нова глобална програма за борба с маларията, която предвижда до 2015 г. елиминация на заболяването в ендемичните страни на Европейския регион Повече информация - тук >>>

» НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2012 - 2016 г.

 
 Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/


» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ НАМАЛЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА “ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН! НЕ ГО ЗАМЕНЯЙ ЗА ДРОГА”

 
 Във връзка с проект "Информирани и здрави" и Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора, Регионална Здравна Инспекция – гр.Варна предоставя пет филма:
• „Амфетамини или как да си стопим лагерите”
• „Екстази - бонбони за щастие или обратната страна на екстаза”
• „Хероин”
• „Кокаин - убиецът на богати”
• „Трева или как се играе без коз”
Филмите са ориентирани към младите хора, с цел повишаване информираността по отношение на вредите и последствията от употребата на психотропни вещества. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».

» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ

 
 Във връзка с проект „Информирани и здрави” и Национална кампания за ограничаване на транспортния травматизъм, Регионална здравна инспекция – гр.Варна предоставя три филма:
• „Животът е с предимство”
• „Състезание с живота”
• „Път без изход”
Филмите са ориентирани към най-честите травми при управление на моторните превозни средства с несъобразена скорост, след употреба на алкохол и психотропни средства, при неспазване на правилата за движение по пътищата. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».