РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети


 » Лични лекари


 » Антикорупция


 » Декларации


 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 » Важни Адреси


 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА НА МОРСКА ВОДА ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

 
27.08.2014г. Резултатите от мониторинга на морска вода от зоните за къпане във Варненска област за м.август отговарят на хигиенните изисквания (Наредба 5 за управление на качеството на водите за къпане от 2008 г.( ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г.). Отменена е забраната за къпане за Зона за къпане “гр.Варна-Офицерски плаж”.


» УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 
12.08.2014г. Регионална здравна инспекция Варна е асоцииран партньор в проекта EU SHIPSAN ACT Joint Action. В проекта участват 30 партньори от 23 европейски страни.
Резултат от първия проект по програмата SHIPSAN е European Manual for hygiene standards and communicable diseases surveillance on passenger ships.
Вторият проект по програмата има за цел да установи заплахите за здравето, дължащи се на биологични, химични и радиологични агенти, включително заразни болести и влиянието им върху морския транспорт и подпомагане прилагането на Международните Здравни правила 2005г. Проектът стартира през 2013г. и ще продължи до 2016г.
За повече информация – Интернет страницата на EU SHIPSAN ACT Joint Action

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 » НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

 
НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ31.07.2014г. За десета поредна година Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, стартира Национална лятна АНТИСПИН кампания...

» МОНИТОРИНГ - РЕЗУЛТАТИ

 
28.07.2014г.  При регулярния мониторинг извършван от РЗИ-Варна за периода на 21-25.07.2014 г. резултатите от всички зони за къпане отговарят на изискванията за води за къпане (Наредба 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (Д.в.бр.53 от 10 юни 2008 г).
Отново са констатирани неблагоприятни резултати по показателите „ешерихия коли” и „чревни ентерококи” за Зона “гр. Варна-Офицерски плаж”, което говори отново за наличие на фекално замърсяване на зоната. От РЗИ-Варна са предприети административни мерки за забрана на къпането в Зона “гр. Варна-Офицерски плаж”.
Изпратени са уведомителни писма до всички отговорни институции: Областна администраци-Варна, Община Варна, Басейнова дирекция за черноморски район, РИОСВ-Варна, „ВиК-Варна” ООД, за предприемане на спешни мерки, съобразно тяхната компетентност.

» ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

 
18.07.2014г. В ДВ бр.54/1.07.2014г., с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имуни- зациите в Република България е променен Имунизационния календар на РБългария за родените след 1.06.2014г. За всички останали остава в сила стария имунизационен календар.

Нов имунизационен календар на Република България


» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ

 

» ЗА НАРЕДБА 15

 
17.04.2014г. Във връзка, със спазването на Наредба № 15 от 2006 г за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията, които произвеждат и/или търгуват с храни, бръснарските, фризъорските и козметичните салони и подготовката на сезонните служители за постъпване на работа Ви предоставяме следната информация >>>


» ПРОЕКТ СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ

 
11.02.2014г. Профилактичните прегледи за Област Варна по Проект „СПРИ и се прегледай” за 2014 г. се провежда в следните лечебни заведения


» ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ 1223

 
От 11.07.2013г. в Република България влиза в сила Регламент №1223/2009 /ЕО/ на Европейския парламент и Съвета от 30.11.2009г. относно козметичните продукти. За повече информация...

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
В Световната здравна организация /СЗО/ е разработена нова глобална програма за борба с маларията, която предвижда до 2015 г. елиминация на заболяването в ендемичните страни на Европейския регион Повече информация - тук >>>

» НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2012 - 2016 г.

 
 Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/


» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ НАМАЛЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА “ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН! НЕ ГО ЗАМЕНЯЙ ЗА ДРОГА”

 
 Във връзка с проект "Информирани и здрави" и Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора, Регионална Здравна Инспекция – гр.Варна предоставя пет филма:
• „Амфетамини или как да си стопим лагерите”
• „Екстази - бонбони за щастие или обратната страна на екстаза”
• „Хероин”
• „Кокаин - убиецът на богати”
• „Трева или как се играе без коз”
Филмите са ориентирани към младите хора, с цел повишаване информираността по отношение на вредите и последствията от употребата на психотропни вещества. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».

» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ

 
 Във връзка с проект „Информирани и здрави” и Национална кампания за ограничаване на транспортния травматизъм, Регионална здравна инспекция – гр.Варна предоставя три филма:
• „Животът е с предимство”
• „Състезание с живота”
• „Път без изход”
Филмите са ориентирани към най-честите травми при управление на моторните превозни средства с несъобразена скорост, след употреба на алкохол и психотропни средства, при неспазване на правилата за движение по пътищата. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».