РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети


 » Лични лекари


 » Антикорупция


 » Декларации


 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 » Важни Адреси


 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «
» НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА НИВАТА НА РАДОН В СГРАДИ

 
08.04.2015г. През периода приключи първият етап от Националното проучване за нивата на радон в сгради.
На територията на Варненска област са разпределени 102 броя детектори за дългосрочно (6 месеца) измерване на концентрацията на радон в сгради. В град Варна и прилежащите квартали равномерно са разпределени 71 детектора като измерването се извършва в приземните етажи на жилищни сгради. Разпределени са и 3 броя дублиращи детектори, които да гарантират точността на получените резултати.
Всеки участник в националното проучване получи заедно с детектора и информационна брошура, разглеждаща проблема за наличието на радон в жилищните сгради, подробна инструкция за точното му позициониране в помещението и попълни анкетна карта.
С информацията от анкетните карти ще се изготви база данни на участниците в проучването.


» 24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗА

 
23.03.2015г. На 24.03.2015г. В РЗИ –Варна на 11 етаж, каб. № 1104 в 13.30ч. ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ с участието на представители на РЗИ- Варна , Община Варна, МБАЛ”Св. Марина”, СБАЛПФЗ, НПО. Повече информация - тук >>>

» ГРАФИК НА ЛЕКАРИТЕ, ПРОВЕЖДАЩИ МАНТУ И БЦЖ РЕИМУНИЗАЦИЯ

 
19.03.2015г. Графика може да изтеглите от тук»

» ТУЛАРЕМИЯ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО

 
24.02.2015г. В Р. България от началото на 2015г.са регистрирани 14 случая на Туларемия. Случаите са от различни области. Туларемията е остра инфекциозна болест, която се причинява от високо устойчиви бактерии.
Повече информация - тук >>>

» НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

 
23.02.2015г. Обучението се провежда в задочна форма,завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Национална сигурност”... Повече информация, тук >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - ОБЛАСТ ВАРНА

 
13.02.2015г. Информирам Ви, че на 27.01.2015 г. е публикувана Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която отменя Наредба №34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
В тази връзка бихме искали да Ви уведомим следното...

» ПОЛЗИТЕ ОТ ИМУНИЗАЦИИТЕ

 
13.02.2015г. Съществуват 18 ваксино -предотвратими заболявания – дифтерия, тетанус, коклюш, детски паралич, хепатит А и В, туберкулоза, морбили, заушка, рубеола, менингит, жълта треска, пневмококови заболявания, коремен тиф, грип, ротовирусни диарии, рак на маточната шийка, варицела и вариола. Успешното приложение на ваксините в България през последните години е довело до предпазване от тези инфекциозни заболявания... ПОВЕЧЕ ТУК >>>

» ЗА ИНФОРМАЦИЯ

 
30.01.2015г. На 27.01.2015 г. в Държавен вестник е публикувана Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която отменя Наредба №34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

 
24.01.2015г. Във връзка с изискването на чл. 20 на Наредба №2 на МЗ от 01.07.2005 г.
за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на български граждани, Ви уведомявам, че следва да се представи в РЗИ – Варна в срок до 28.01.2015 г. обобщено сведение на хартиен носител за броя на лекуваните чужденци по страни за 2014 г. При непредоставяне на информацията ще бъдат налагани предвидените административни наказания за нарушение на чл. 6, ал. 3 от Закона за лечебните заведения. Електронен вариант на бланката може да намерите тук.

» ПРОМЕНИ В РЕГЛАМЕНТИТЕ ЗА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

 
01.12.2014г. В Официален вестник на Европейския съюз са публикувани промени в европейското законодателство, свързани с контрола на козметичните продукти» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
В Световната здравна организация /СЗО/ е разработена нова глобална програма за борба с маларията, която предвижда до 2015 г. елиминация на заболяването в ендемичните страни на Европейския регион Повече информация - тук >>>

» НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2012 - 2016 г.

 
 Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/


» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ НАМАЛЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА “ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН! НЕ ГО ЗАМЕНЯЙ ЗА ДРОГА”

 
 Във връзка с проект "Информирани и здрави" и Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора, Регионална Здравна Инспекция – гр.Варна предоставя пет филма:
• „Амфетамини или как да си стопим лагерите”
• „Екстази - бонбони за щастие или обратната страна на екстаза”
• „Хероин”
• „Кокаин - убиецът на богати”
• „Трева или как се играе без коз”
Филмите са ориентирани към младите хора, с цел повишаване информираността по отношение на вредите и последствията от употребата на психотропни вещества. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».

» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ

 
 Във връзка с проект „Информирани и здрави” и Национална кампания за ограничаване на транспортния травматизъм, Регионална здравна инспекция – гр.Варна предоставя три филма:
• „Животът е с предимство”
• „Състезание с живота”
• „Път без изход”
Филмите са ориентирани към най-честите травми при управление на моторните превозни средства с несъобразена скорост, след употреба на алкохол и психотропни средства, при неспазване на правилата за движение по пътищата. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».