РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети


 » Лични лекари


 » Антикорупция


 » Декларации


 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 » Важни Адреси


 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «
» РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА НА МОРСКА ВОДА ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

 
27.08.2014г. Резултатите от мониторинга на морска вода от зоните за къпане във Варненска област за м.август отговарят на хигиенните изисквания (Наредба 5 за управление на качеството на водите за къпане от 2008 г.( ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г.). Отменена е забраната за къпане за Зона за къпане “гр.Варна-Офицерски плаж”.


» УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 
12.08.2014г. Регионална здравна инспекция Варна е асоцииран партньор в проекта EU SHIPSAN ACT Joint Action. В проекта участват 30 партньори от 23 европейски страни.
Резултат от първия проект по програмата SHIPSAN е European Manual for hygiene standards and communicable diseases surveillance on passenger ships.
Вторият проект по програмата има за цел да установи заплахите за здравето, дължащи се на биологични, химични и радиологични агенти, включително заразни болести и влиянието им върху морския транспорт и подпомагане прилагането на Международните Здравни правила 2005г. Проектът стартира през 2013г. и ще продължи до 2016г.
За повече информация – Интернет страницата на EU SHIPSAN ACT Joint Action

» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 » НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

 
НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ31.07.2014г. За десета поредна година Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, стартира Национална лятна АНТИСПИН кампания...

» МОНИТОРИНГ - РЕЗУЛТАТИ

 
28.07.2014г.  При регулярния мониторинг извършван от РЗИ-Варна за периода на 21-25.07.2014 г. резултатите от всички зони за къпане отговарят на изискванията за води за къпане (Наредба 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане (Д.в.бр.53 от 10 юни 2008 г).
Отново са констатирани неблагоприятни резултати по показателите „ешерихия коли” и „чревни ентерококи” за Зона “гр. Варна-Офицерски плаж”, което говори отново за наличие на фекално замърсяване на зоната. От РЗИ-Варна са предприети административни мерки за забрана на къпането в Зона “гр. Варна-Офицерски плаж”.
Изпратени са уведомителни писма до всички отговорни институции: Областна администраци-Варна, Община Варна, Басейнова дирекция за черноморски район, РИОСВ-Варна, „ВиК-Варна” ООД, за предприемане на спешни мерки, съобразно тяхната компетентност.

» ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

 
18.07.2014г. В ДВ бр.54/1.07.2014г., с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имуни- зациите в Република България е променен Имунизационния календар на РБългария за родените след 1.06.2014г. За всички останали остава в сила стария имунизационен календар.

Нов имунизационен календар на Република България


» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ

 

» ЗА НАРЕДБА 15

 
17.04.2014г. Във връзка, със спазването на Наредба № 15 от 2006 г за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията, които произвеждат и/или търгуват с храни, бръснарските, фризъорските и козметичните салони и подготовката на сезонните служители за постъпване на работа Ви предоставяме следната информация >>>


» ПРОЕКТ СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ

 
11.02.2014г. Профилактичните прегледи за Област Варна по Проект „СПРИ и се прегледай” за 2014 г. се провежда в следните лечебни заведения


» ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ 1223

 
От 11.07.2013г. в Република България влиза в сила Регламент №1223/2009 /ЕО/ на Европейския парламент и Съвета от 30.11.2009г. относно козметичните продукти. За повече информация...

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
В Световната здравна организация /СЗО/ е разработена нова глобална програма за борба с маларията, която предвижда до 2015 г. елиминация на заболяването в ендемичните страни на Европейския регион Повече информация - тук >>>

» НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2012 - 2016 г.

 
 Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/


» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ НАМАЛЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА “ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН! НЕ ГО ЗАМЕНЯЙ ЗА ДРОГА”

 
 Във връзка с проект "Информирани и здрави" и Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора, Регионална Здравна Инспекция – гр.Варна предоставя пет филма:
• „Амфетамини или как да си стопим лагерите”
• „Екстази - бонбони за щастие или обратната страна на екстаза”
• „Хероин”
• „Кокаин - убиецът на богати”
• „Трева или как се играе без коз”
Филмите са ориентирани към младите хора, с цел повишаване информираността по отношение на вредите и последствията от употребата на психотропни вещества. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».

» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ

 
 Във връзка с проект „Информирани и здрави” и Национална кампания за ограничаване на транспортния травматизъм, Регионална здравна инспекция – гр.Варна предоставя три филма:
• „Животът е с предимство”
• „Състезание с живота”
• „Път без изход”
Филмите са ориентирани към най-честите травми при управление на моторните превозни средства с несъобразена скорост, след употреба на алкохол и психотропни средства, при неспазване на правилата за движение по пътищата. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».