РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси

 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЦТХ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

 
24.06.2016г. Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 26 май 2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция – ДВ, бр.43/2016г. – МЗ, е необходимо: Информацията вижте тук >>> | Наредба №3 от 26.05.2016 СПИ инфекции | Приложение №2 и указания

» ИНФОРМАЦИЯ МОРСКИ ВОДИ - 2016

 
23.06.2016г. Резултатите от мониторинга на морските води във Варненска област за 2016г. можете да видите ТУК >>>
Класификация на качеството на водите за къпане в област Варна и други области можете да видите ТУК >>>

» НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

 
16.06.2016г. Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че отчета за проведените имунизации и реимунизации през II-ро тримесечие на 2016 г. ще бъде от 27.06 до 05. 07.2016г.
Във връзка с Писмо № 007417 от 14.04.2016г. на МЗ за определяне на имунизационния обхват с Тетраксим за 2014г., 2015г. и 2016г. е необходимо в допълнителна таблица към отчета да представите подлежащите и обхванатите деца за 2014г.,2015г. и 2016г.
Отчитането ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата и час по телефона / 665-227;665-220/ от 20.06.2016 г.

» ИНФОРМАЦИЯ

 
13.06.2016г. От първите резултати от извършения мониторинг на морски води от зоните за къпане във Варненски регион за м. юни 2016г. са получени неблагоприятни резултати за Зона за къпане „гр. Варна – Офицерски плаж”.

Издадена е заповед от Директора на РЗИ Варна за забрана на къпането в горепосочената зона до получаване на благоприятен резултат от мониторинга.

Във всички останали 22 зони за къпане (от Зона „Панорама” до Зона „гр. Бяла- юг”) резултатите отгаварят на изискванията на Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане.

РЗИ Варна провежда учестен мониторинг на Зони за къпане „гр. Варна – Офицерски плаж”. Данните за всяка взета проба се публикуват на сайта на РЗИ Варна за информиране на населението.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
11.05.2016г. В Световната здравна организация /СЗО/ е разработена нова глобална програма за борба с маларията, която предвижда елиминация на заболяването в ендемичните страни на Европейския регион. Повече информация - тук »

» НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА

 
11.05.2016г. Информация за главовите въшки. Какво трябва да знаем за главовите въшки?

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ФАРМАЦЕВТИТЕ

 
19.04.2016г. Министерство на здравеопазването информира лекарите и фармацевтите от област Варна, относно: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чуждестранни граждани.

» НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

 
15.04.2016г. На 17 – 18 март 2016г. във Варна се състоя Национален обучителен курс по Европейски проект SHIPSAN ACT Joint action, организиран от Регионална Здравна Инспекция - Варна в сътрудничество с координаторите по проекта от Гърция, Министерство на здравеопазването на Република България и Регионална Здравна Инспекция - Бургас.
Повече информация - тук>>>

» ПРОМЯНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ

 
Считано от 01.04.2016 г. регистрация на лични здравни книжки ще се извършва от понеделник до петък, от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

» ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 
26.02.2016г. Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Консорциум „Тренинг СМ Алайънс” организират обучение на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“. Целта на обучението е превенция на суицидността в общата популация чрез придобиване на базови знания и умения от общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранна диагностика на депресия и тревожност. Повече тук

» ИНФОРМАЦИЯ - ЗИКА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ

 
15.02.2016г. Информация относно съобщенията на Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията – Стокхолм за увеличаване на броя на случаите на микроцефалия и вродени аномалии на ЦНС, за които се счита, че са усложнения свързани със ЗИКА вирусна инфекция.

» ПРОМЯНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ

 
09.02.2016г. Считано от 08.02.2016г. работното време с граждани на приемната към отдел "Медицинска паразитология" е от 08:30 ч. до 16:00 ч.


» ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 
27.11.2015г. Покана към неправителствени организации за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” Тук можете да изтеглите материали и да научите подробности за конкурса >>>

» НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

 
25.11.2015г. Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. Повече информация за конкурса тук >>

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕДИЦИНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

 
17.09.2015г. Във връзка с организиране на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения предоставяме следната информация: Приложения - бланки:

» ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО РАЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 
21.07.2015г. В сайта на РЗИ Варна вече работи раздел „Е-услуги“. Там можете да получите информация за разултати от изследвания направени в лабораториите на РЗИ. За да се ползва услугата трябва да се отбележи в бланките, които се попълват в приемните на лабораториите – стаи 30, 710 и 901.

» НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2012 - 2016 г.

 
 Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/