РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети


 » Лични лекари


 » Антикорупция


 » Декларации


 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 » Важни Адреси


 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 
19.11.2014г.  РЗИ-ВАРНА, на основание чл.14 от НПКДС и Заповед №445/17.11.2014г., обявява конкурс за длъжността - ИНСПЕКТОР, Дирекция “ОЗ”, отдел “Радиационен контрол”.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

 
19.11.2014г. 
От 27.11.2014 до 03.12.2014г в отдел „ПЕК“, ст. 11 на РЗИ Варна ще се раздават ваксини: Пентаксим – за имунизации и реимунизации на децата родени до 31.05.2014г. и Тетраксим – за втори прием на децата, родени през 01.08.2014г. Записване на дежурните телефони: 052/665-227 и 052/665-220.» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, ДКЦ, МЦ, АИППМП, АГППМП

 
24.10.2014г. Във връзка с писмо на МЗ с рег.№ 33-08-60/21.10.2014г.и наш вх.№ 35237/22.10.2014г., Ви представяме за сведение и ползване Протокол за поведение - „Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от Ебола вирусна инфекция”.


» НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014-2020г.

 
09.10.2014г. Министерство на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи предстои да проведат „Национално проучване на факторите на риска за здравето”. Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Варна ще организира и проведе проучването на територията на Варненска област, в изпълнение на  Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г.

» НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН"

 
06.10.2014г. Министерство на Здравеопазването обявява седмото издание на Националния ученически конкурс „ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН”.

През учебната 2014/2015 г., за седма поредна година ученици от 1 до 12-ти клас отново ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”. До този момент в конкурса са участвали над 17 800 ученика от 630 паралелки от 1 до 12 клас от цялата страна, които подкрепиха здравословния начин на живот без зависимост от тютюневите изделия. | Регламент на конкурса | Формуляр(фаза I) | Формуляр(фаза II)» ПРИКЛЮЧЕНА ПРОЦЕДУРА

 
11.09.2014г. Във връзка с информация на РЗИ-Варна от 31.05.2014 г. за открит радиоактивен източник – метален контейнер в района на контейнерен терминал на пристанище Варна – Запад, Ви уведомяваме, че източникът е демонтиран от фирма ,,Тита консулт” и предаден за депониране в хранилището на СП „ПХРАО – Нови хан” при ДП РАО. Във връзка с гореизложеното „Процедурата за аварийно реагиране при разкриване на незаконен пренос на радиоактивни материали в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България”, задействана на ГКПП Пристанище Варна на 21.05.2014 г. е прекратена.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИТЕ

 
СЗО прие декларация, в която оцени епидемията от Ебола в Западна Африка като извънредна ситуация с международно значение, свързана с общественото здраве.
Въпреки незначителния риск от внос на вируса за населението на ЕС, в частност и на България, Ви предоставяме за сведение и ползване кратка информация относно заболяването.» УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 
12.08.2014г. Регионална здравна инспекция Варна е асоцииран партньор в проекта EU SHIPSAN ACT Joint Action. В проекта участват 30 партньори от 23 европейски страни.
Резултат от първия проект по програмата SHIPSAN е European Manual for hygiene standards and communicable diseases surveillance on passenger ships.
Вторият проект по програмата има за цел да установи заплахите за здравето, дължащи се на биологични, химични и радиологични агенти, включително заразни болести и влиянието им върху морския транспорт и подпомагане прилагането на Международните Здравни правила 2005г. Проектът стартира през 2013г. и ще продължи до 2016г.
За повече информация – Интернет страницата на EU SHIPSAN ACT Joint Action» ЗА НАРЕДБА 15

 
17.04.2014г. Във връзка, със спазването на Наредба № 15 от 2006 г за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията, които произвеждат и/или търгуват с храни, бръснарските, фризъорските и козметичните салони и подготовката на сезонните служители за постъпване на работа Ви предоставяме следната информация >>>

» ПРОЕКТ СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ

 
11.02.2014г. Профилактичните прегледи за Област Варна по Проект „СПРИ и се прегледай” за 2014 г. се провежда в следните лечебни заведения


» ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ 1223

 
От 11.07.2013г. в Република България влиза в сила Регламент №1223/2009 /ЕО/ на Европейския парламент и Съвета от 30.11.2009г. относно козметичните продукти. За повече информация...

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
В Световната здравна организация /СЗО/ е разработена нова глобална програма за борба с маларията, която предвижда до 2015 г. елиминация на заболяването в ендемичните страни на Европейския регион Повече информация - тук >>>

» НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2012 - 2016 г.

 
 Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/


» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ НАМАЛЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА “ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН! НЕ ГО ЗАМЕНЯЙ ЗА ДРОГА”

 
 Във връзка с проект "Информирани и здрави" и Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора, Регионална Здравна Инспекция – гр.Варна предоставя пет филма:
• „Амфетамини или как да си стопим лагерите”
• „Екстази - бонбони за щастие или обратната страна на екстаза”
• „Хероин”
• „Кокаин - убиецът на богати”
• „Трева или как се играе без коз”
Филмите са ориентирани към младите хора, с цел повишаване информираността по отношение на вредите и последствията от употребата на психотропни вещества. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».

» ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ” И НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ

 
 Във връзка с проект „Информирани и здрави” и Национална кампания за ограничаване на транспортния травматизъм, Регионална здравна инспекция – гр.Варна предоставя три филма:
• „Животът е с предимство”
• „Състезание с живота”
• „Път без изход”
Филмите са ориентирани към най-честите травми при управление на моторните превозни средства с несъобразена скорост, след употреба на алкохол и психотропни средства, при неспазване на правилата за движение по пътищата. Можете да се запознаете с материалите в раздел "ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ" или на линка тук».