РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

 » Навигация

 » Анкети

 » Лични лекари

 » Антикорупция

 » Декларации

 » Общ. поръчки

 » Актуално

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

 »     Услуги

 » Важни Адреси

 » Обучение


» АКТУАЛНИ НОВИНИ «» ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА, 24-30 АПРИЛ 2016 г.

 
27.04.2016г. Целта на тази ежегодна кампания е увеличаването на имунизационния обхват като се обърне внимание на важността на имунизациите особено за уязвимите групи от населението. Научете повече за Европейската имунизационна седмица 2016

» ОБЯВА ЗА КОНКУРС - ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

 
26.04.2016г. Регионална здравна инспекция - Варна обявява конкурс за длъжността - ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР, Дирекция “Надзор на заразните болести”, отдел “ПЕК”. Допълнителна информация за конкурса и необходими документи......

» ОБЯВА ЗА КОНКУРС - СТАРШИ ИНСПЕКТОР

 
26.04.2016г. Регионална здравна инспекция - Варна обявява конкурс за длъжността - СТАРШИ ИНСПЕКТОР, Дирекция “Надзор на заразните болести”, отдел “ПЕК” – две вакантни длъжности. Допълнителна информация за конкурса и необходими документи......

» СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАЗНИЦИТЕ

 
25.04.2016г. Уважаеми клиенти, Поради предстоящи празници и натрупване на голям брой почивни дни, приемане на материали за микробиологични и паразитологични изследвания ще се осъщесвява само на: 25.04.2016. (понеделник) и 3.05.2016. (вторник). След приключване на празниците се възстановява нормалният ритъм на прием на материали

» УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

 
22.04.2016г. Предварително Ви уведомяваме, че във връзка с предстоящите Великденски празници, проби води, храни и смивове за микробиологичен анализ ще се приемат в приемната на РЗИ-Варна ст.30, както следва:
 - храни и смивове – до 25.04.2016 вкл. и след това от 09.05.2016 год.
 - води – централно водоснабдяване – до 26.04. вкл., на 03.05.2016 год. и след това от 09.05.2016год.
 - води от басейни – до 25.04.2016 вкл. и след това от 09.05.2016 год.
 За уточнение, моля звънете на тел: 052 665 206

» НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ ОТ ЛЗБП И ЛЗИБП

 
21.04.2016г. ВАЖНО! Във връзка с писмо получено от д-р Ваньо Шарков – Зам.-министър на здравеопазването, относно информация за специалистите по здравни грижи в системата на здравеопазването, Ви информирам следното:
 Предвид много кратките срокове за събиране на информацията и нейното обобщаване от страна на РЗИ-Варна, моля в срок до края на работния ден на 25.04.2016 г. да ни изпратите попълнена таблица №1 за специалистите по здравни грижи, работещи в управляваното от Вас лечебно заведение e-mail: office@rzi-varna.com | Таблица-задравни грижи

» НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ И ФАРМАЦЕВТИТЕ

 
19.04.2016г. Министерство на здравеопазването информира лекарите и фармацевтите от област Варна, относно: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чуждестранни граждани.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

 
15.04.2016г. Уведомяваме Ви, че във връзка с Писмо № 007417/14.04.2016 г. на Министерството на здравеопазването, относно обхващането с ТЕТРАКСИМ на родените през 2008, 2009, 2010г., раздаването на съответната ваксина ще бъде от 25.04. – 27.04.2016 г.в РЗИ - Варна. Получаването на биопродукти от упълномощено лице става след представено пълномощно.
Раздаването ще се извърши в отдел „ПЕК“ след предварително записани дата час на телефон: 052 665 227/от 18.04.2016 г./
Напомняме Ви , че срокът за връщане на табулограмите е 26.04.2016г.

» НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

 
15.04.2016г. На 17 – 18 март 2016г. във Варна се състоя Национален обучителен курс по Европейски проект SHIPSAN ACT Joint action, организиран от Регионална Здравна Инспекция - Варна в сътрудничество с координаторите по проекта от Гърция, Министерство на здравеопазването на Република България и Регионална Здравна Инспекция - Бургас.
Повече информация - тук>>>

» ПРОМЯНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ

 
Считано от 01.04.2016 г. регистрация на лични здравни книжки ще се извършва от понеделник до петък, от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

 
21.03.2016г. Във връзка с предстоящия Световен ден за борба с туберкулозата – 24.03.2016г., Световната здравна организация отправи призив към всички правителства и към гражданското общество за обединяване на усилията за полагане край на епидемията от туберкулоза. Мотото на кампанията е „Обединени в борбата срещу туберкулозата”. Допълнителна информация може да прочетете тук >>

» ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

 
26.02.2016г. Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Консорциум „Тренинг СМ Алайънс” организират обучение на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“. Целта на обучението е превенция на суицидността в общата популация чрез придобиване на базови знания и умения от общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранна диагностика на депресия и тревожност. Повече тук

» ИНФОРМАЦИЯ - ЗИКА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ

 
15.02.2016г. Информация относно съобщенията на Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията – Стокхолм за увеличаване на броя на случаите на микроцефалия и вродени аномалии на ЦНС, за които се счита, че са усложнения свързани със ЗИКА вирусна инфекция.

» ПРОМЯНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ

 
09.02.2016г. Считано от 08.02.2016г. работното време с граждани на приемната към отдел "Медицинска паразитология" е от 08:30 ч. до 16:00 ч.


» ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 
27.11.2015г. Покана към неправителствени организации за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” Тук можете да изтеглите материали и да научите подробности за конкурса >>>

» НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

 
25.11.2015г. Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. Повече информация за конкурса тук >>

» ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕДИЦИНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

 
17.09.2015г. Във връзка с организиране на задължителното медицинско наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения предоставяме следната информация: Приложения - бланки:

» ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОСТЪП ДО РАЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 
21.07.2015г. В сайта на РЗИ Варна вече работи раздел „Е-услуги“. Там можете да получите информация за разултати от изследвания направени в лабораториите на РЗИ. За да се ползва услугата трябва да се отбележи в бланките, които се попълват в приемните на лабораториите – стаи 30, 710 и 901.

» НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪТУВАЩИ В СТРАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНА МАЛАРИЯ

 
В Световната здравна организация /СЗО/ е разработена нова глобална програма за борба с маларията, която предвижда до 2015 г. елиминация на заболяването в ендемичните страни на Европейския регион. Повече информация - тук »

» НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2012 - 2016 г.

 
 Във връзка с изпълнение на Националната програма по първична профилактика на рака на маточната шийка /НПППРМШ/ и с оглед осигуряване на достъп до достоверна медицинска информация за родителите и възможност да задават важни за тях въпроси, Ви предоставяме адреса на официалния сайт на НПППРМШ - http://hpv-vaccine.bg/